דגלי מדינות העולם (רשימה של כל 254)

רשימה זו כוללת את כל המדינות והתלות המהווים חלק מ- ISO 3166-1, מדינות בודדות של בריטניה הגדולה וקסובו. אם אתה מעוניין רק במדינות ריבוניות, עבור אל הדגלים של חברי האו"ם.