הארגון הבין-לאומי לפרנקופוניה - דגל

הארגון הבין-לאומי לפרנקופוניה